Bạn có thể xem lịch sử cuộc họp của Google Meet không? - ✅ PHUCTHINHCOMPUTER.COM ✅ 0939.69.3585 ✅ 68 Bacu, Tp. Vũng Tàu

✅ PHUCTHINHCOMPUTER.COM ✅ 0939.69.3585 ✅ 68 Bacu, Tp. Vũng Tàu

Dịch vụ sửa chữa, lắp ráp, cài đặt máy tính, laptop...

Ads Header

test banner

Post Top Ad

Bạn có thể xem lịch sử cuộc họp của Google Meet không?

Share This

Mở nhật ký kiểm tra Meet

Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google (Google Admin console). Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên của bạn. Từ Trang chủ Google Admin console, chuyển đến phần Reports. Ở bên trái, trong phần Audit log, nhấp vào Google Meet.

Các đoạn chat trong Google Meet có được lưu không?

Máy chủ Google Meet không thể lưu tin nhắn trò chuyện. Các giáo viên nên sử dụng camera điện thoại di động hoặc công cụ chụp ảnh màn hình để ghi lại các mục trong cửa sổ trò chuyện (chat). Trò chuyện Google Meets chỉ cho phép trò chuyện cả nhóm tại thời điểm họp. Tất cả các tin nhắn trong cửa sổ trò chuyện sẽ được nhìn thấy bởi tất cả những người tham gia.

Cuộc họp của Google có lưu giữ hồ sơ về những người đã tham dự không?

Google sẽ ghi lại sự tham dự của bất kỳ người tham gia nào. Nếu một người tham gia cuộc họp bị loại và được đăng ký lại cuộc họp, bạn sẽ thấy thời gian họ tham gia lần đầu tiên và thời gian họ rời đi lần cuối.

Bản ghi cuộc họp của Google được lưu ở đâu?

Các bản ghi được lưu vào thư mục Meet Recordings của người tổ chức trong Google Drive. Một email có liên kết ghi âm sẽ được gửi tới người tổ chức cuộc họp và người bắt đầu ghi.

Google Meet và Google Hangout có giống nhau không?

Google Meet đã có một sự thay đổi tên, trước đây được gọi là Google Hangouts Meet. Đây là giải pháp họp online nhóm doanh nghiệp mà Google cung cấp. Nó có sẵn cho tất cả người dùng G Suite, tức là những doanh nghiệp hoặc trường học trả tiền cho các dịch vụ của Google cho người dùng của họ.

Không có nhận xét nào:

Reviews

Post Bottom Ad